Nhận SMS giá lúa gạo hàng ngày

Nhận SMS hàng ngày: 

Liên hệ: hotline: 0936.336.793

Emai: luagaoviet@gmail.com

Dịch vụ SMS ngày 06/06/2017

7h30:

 

LGV 6/6: TP 504 tiep tuc tang. Sa dec: NL 504 HT/504 DX/6976/5451: 6600-6700/7250-7350/7600-7700/7900-8000, tai kho, TP 504 DX/HT: 8450-8550/7850-7950, cap man My thoi.  An Giang: NL 504 HT/6976: 6650-6700/7450-7550. TP 504 HT/6976:7750-7800/9050, tai kho. Lua 504/5451:4400/5100. Tam/cam: 6300-6400/4500-4600.

 

10h:

LGV 6/6: Thot Not: Jasmine/Nang Hoa/ KDM on dinh: 11300/11400/11400, tai kho. Thuong nhan di Bac hoi mua gao OM 4218 nhieu: 8700-8800, tai kho. LGV 8/6: Mien Nam: Nep on dinh. Nep Long An/An Giang: 9500/9450, sortex. Mien Bac: Gia gao giam manh.

 

15h:

LGV 6/6: Nguon tin quoc te cho biet, Banladesh mua 250 ngan tan gao Viet Nam: 50 ngan tan gao 5 va 200 ngan tan gao 15 (chua xac nhan).

Trò chuyện với chúng tôi