Giá gạo chợ tăng mạnh do nguồn ít, nhu cầu gạo chợ nhiều

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng

Trò chuyện với chúng tôi