Chi 2.199 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù gần 173.000 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia.

Ngày 7/9, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Nghị quyết quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù gần 173.000 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 30 của ngày 4/9/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/9/2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nguồn:

https://vov.vn/kinh-te/chi-2199-ty-dong-mua-bu-gao-du-tru-quoc-gia-888853.vov

Trò chuyện với chúng tôi