Cả nước đã thu hoạch khoảng 6 triệu héc ta lúa

(HNM) - Theo Bộ NN&PTNT, các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa mùa, hoa màu vụ hè thu. Tính đến thời điểm này, cả nước đã thu hoạch khoảng 6 triệu héc ta lúa, năng suất bình quân đạt hơn 63 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt hơn 40 triệu tấn.

Trong 3 tháng cuối năm 2022 - thời điểm quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã tăng tốc sản xuất, ổn định nguồn cung cho thị trường, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; sản xuất tập trung theo hướng an toàn, quy mô lớn cho năng suất, chất lượng cao.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố cần thay đổi cách tiếp cận, thu hút đầu tư để phát triển nền nông nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại; thúc đẩy các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí đầu vào, tích hợp nền nông nghiệp đa giá trị, giúp nông dân làm quen với nền kinh tế tuần hoàn.

Tin mới nhất

Trò chuyện với chúng tôi