Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu gạo

Ngay sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.