Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, lũy kế đến trung tuần tháng 11/2022, cả nước đã gieo cấy được trên 7,1 triệu ha lúa, giảm 110,2 nghìn ha (giảm 1,5%) so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đã thu hoạch 6,9 triệu ha, giảm 19 nghìn ha (0,3%); năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt trên 41,3 triệu tấn,

Trong đó, về lúa Thu Đông, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long gieo trồng được 649,2 nghìn ha, giảm 50,3 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch được khoảng 401,9 nghìn ha với sản lượng đã thu hoạch đạt 2,23 triệu tấn. Dự kiến năng suất toàn vụ ước đạt 56 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3,63 triệu tấn.

Về lúa Mùa, cả nước gieo cấy gần 1,6 triệu ha; đã thu hoạch khoảng 1,3 triệu ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thu hoạch đạt trên 6,6 triệu tấn, tăng 1,8%. Dự kiến năng suất toàn vụ ước đạt 52,9 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha; sản lượng toàn vụ ước đạt 8,21 triệu tấn, tăng 152 nghìn tấn.

Về lúa Đông Xuân, các tỉnh phía Nam đã gieo cấy được 308,1 nghìn ha, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước và tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tiến độ gieo trồng chậm do một số địa phương chỉ đạo lịch xuống giống muộn (Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang).

 Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất lúa nhằm đảm bảo sản lượng lúa gạo phục vụ cho dịp lễ Tết cuối năm và xuất khẩu (Ảnh: B.T)

 

Theo Bộ NN&PTNT, từ nay đến hết năm 2022, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất lúa, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó các tác động tiêu cực bởi thời tiết; tăng cường công tác bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo sản lượng lúa gạo, ổn định thị trường trong nước dịp lễ Tết cuối năm và phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các tỉnh phía Nam thu hoạch lúa vụ Thu Đông, vụ Mùa kịp thời và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Các tỉnh phía Bắc chỉ đạo gieo trồng cây vụ Đông và chuẩn bị kế hoạch vụ Đông Xuân 2022-2023./.

 
B.T