Sản xuất lúa Thu đông vùng đồng bằng sông Cửu Long: Tăng diện tích gieo sạ và năng suất

(baohaugiang.com.vn) - Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT cho biết vụ lúa Thu đông năm nay nông dân các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL gieo sạ được 800.000ha, tăng 76.000ha so với cùng kỳ. Diện tích lúa Thu đông tăng chủ yếu ở các tỉnh vùng thượng nguồn do năm nay lũ về muộn, lũ nhỏ và giá bán lúa thương phẩm cao nên người dân mở rộng diện tích vụ Thu đông thuận lợi. Trong đó, tỉnh Tiền Giang tăng trên 28.000ha, An Giang 14.000ha, Kiên Giang 11.000ha, Sóc Trăng 9.000ha, Cần Thơ 5.000ha và Hậu Giang tăng 1.000ha… Đến ngày 10-10, toàn vùng ĐBSCL đã thu hoạch hơn 300.000ha; năng suất đạt 5,5 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,23 tấn/ha; sản lượng đạt hơn 1.658 tấn. Tại tỉnh Hậu Giang, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được gần 20.000ha trong tổng số gần 42.000ha lúa Thu đông đã xuống giống, năng suất bình quân đạt gần 5,8 tấn/ha. 

Nhờ chỉ đạo tốt các khâu trong sản xuất nên vụ lúa Thu đông đang thu hoạch tại các tỉnh vùng ĐBSCL năng suất lúa được tăng lên.

Theo đánh giá của Cục Trồng trọt, nhìn chung các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT trong sản xuất lúa Thu đông; đồng thời các địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành về lịch thời vụ và cơ cấu giống, cũng như công tác điều tiết nước và phòng, chống dịch hại… Nhờ vậy, các trà lúa Thu đông của người dân vùng ĐBSCL đều trúng mùa, người dân phấn khởi khi thu hoạch lúa bán được giá, cho nguồn thu nhập hấp dẫn. Với năng suất lúa bình quân như trên và khả năng duy trì đến cuối vụ nên ước tổng sản lượng lúa Thu đông năm nay tại vùng ĐBSCL đạt 4,4 triệu tấn, tăng khoảng 429.000 tấn so với cùng kỳ.

 
Trò chuyện với chúng tôi